Logo firmy


32-087 KRAKÓW-ZIELONKI
ul. Wiarusa 42/28
tel./fax: (48 12) 222 42 42
tel.: (48 12) 222 44 42
gsm: (601) 40 66 00; (601) 40 66 06
e-mail: centrum@aaxis.edu.pl
informacja: www.aaxis.pl

Kliknij i sprawdŸ status certyfikatu
Kliknij i sprawdŸ status certyfikatuCENTRUM SZKOLENIOWO-WYDAWNICZE
Instytutu Projektowo-Badawczego AAXIS® SK


zaprasza do uczestnictwa
w SPECJALISTYCZNYM KURSIE MEDYCZNYM

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

Kurs prowadzony jest w formie kształcenia na odległość we wszystkich specjalnościach medycznych.
Kadrę naukową stanowią wysokiej klasy specjaliści ze wszystkich dziedzin objętych tematyką kursu.

Dla lekarzy - punkty edukacyjne


Jest to nowa, opracowana przez CENTRUM SZKOLENIOWO-WYDAWNICZE i zaakceptowana przez Naczelną Radę Lekarską, forma prowadzenia kursu medycznego.
Od 1 lipca 2008 r. AAXIS® SK Instytut Projektowo-Badawczy posiada status podmiotu spełniającego warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA w formie kształcenia na odległość (uchwała nr 122/KKM-08/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej).

Kurs medyczny OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA jest przeznaczony dla osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE (Dz. U. 2001, poz. 18) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1512).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011, poz. 265), tekst jednolity z dnia 26 kwietnia 2013 r. (DZ. U. 2013, poz. 1015).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. 2006, poz.528), z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 874).


Kurs należy powtarzać co 5 lat.

Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy brak ważnego certyfikatu uniemożliwia wykonywanie prac, o których mowa powyżej.

KURS MEDZYCZNY PROWADZONY JEST NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA ORAZ STATUSU PODMIOTU SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW.ZASADY PROWADZENIA KURSU:
 1. Rejestracja uczestnika następuje na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego - formularz można uzyskać drogą mailową, listownie lub na stronie www.
 2. Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe na płycie CD - wykłady w formie prezentacji multimedialnych, przykładowe testy egzaminacyjne i pytania problemowe oraz materiały uzupełniające.
 3. Uczestnik ma prawo do nielimitowanych konsultacji z wykładowcami, które można odbywać telefonicznie, mailowo lub na terenie ośrodka szkoleniowego w Krakowie.
 4. Zgodnie z regulaminem kursu, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania materiałów, uczestnik kursu powinien zgłosić gotowość przystąpienia do egzaminu.
 5. Egzamin organizowany jest na terenie ośrodka szkoleniowego w Krakowie lub w innym miejscu, jeśli gotowość przystąpienia do egzaminu z określonego obszaru kraju zgłosi minimum 60 osób.
 6. W dniu weryfikacji wyników kształcenia odbywa się, trwające dwie godziny, problemowe powtórzenie przerobionego materiału metodą seminaryjną. Po trzydziestominutowej przerwie uczestnicy kursu przystępują do egzaminu.
 7. Po zaliczeniu egzaminu wydawane są certyfikaty (potwierdzające ukończenie kursu i zdanie egzaminu).Najbliższe spotkanie egzaminacyjne odbędzie się w sobotę 28 marca 2015 r. (godz.10:00).

INFORMACJE O KURSIE:
 • tel. (12) 222 42 42, (12) 222 44 42, gsm: (601) 40 66 00 w godz. 8:00-14:00 i 20:00-21.00
 • gsm: (601) 40 66 06 (bez ograniczeń czasowych)
 • e-mail: centrum@aaxis.edu.pl
 • www.aaxis.pl
 • OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA UCZESTNIKÓW KURSU:
 • tel. (12) 222 42 42, gsm: (601) 40 66 04 w godz. 8:00-14:00 i 20:00-21.00
 • e-mail: biuro@aaxis.edu.pl
 • MIEJSCE SPOTKAŃ EGZAMINACYJNYCH W KRAKOWIE:
 • NIEBIESKI Art Hotel & Spa ***** ul. Flisacka 3
 • www.niebieski.com.pl
 • dla uczestników kursu specjalna oferta na usługi hotelowe i gastronomiczne

  UWAGA:
  • Dla osób, które po pięciu latach ponawiają kurs w Centrum Szkoleniowym - SPECJALNA OFERTA.
  • Dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie - SPECJALNA OFERTA (kurs nie jest organizowany wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską).  INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

  Zapraszamy na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ.
  Najbliższe szkolenie odbędzie się w marcu 2015 r. (egzamin - sobota 28.03.15).
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
  SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRACOWNI RTG

  Oferujemy kompletny system ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zawierający wszystkie, wymagane przepisami, elementy.
  System przeznaczony jest do samodzielnego wdrożenia. Prosty w stosowaniu.
  Dla uczestników kursu zniżka. Prosimy o kontakt.
  PROJEKTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

  Nasze BIURO KONSULTACYJNO-TECHNICZNE projektuje pracownie rentgenowskie wszelkich typów, pracowie izotopowe, magazyny izotopów.
  Wykonujemy projekty architektoniczno-budowlane z wymaganymi uzgodnieniami oraz obliczenia osłon stałych.
  Prowadzimy doradztwo, udzielamy konsultacji.

  Projektujemy i wykonujemy systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, również z nawiewem laminarnym na salach operacyjnych.
  POMIARY DOZYMETRYCZNE ŚRODOWISKOWE

  Badanie skuteczności osłon przed promieniowaniem X, szczelności zamkniętych źródeł promieniowania itp.
  SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA TESTÓW PODSTAWOWYCH

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.